"Cảm ơn bạn đã bảo trợ của bạn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cảm ơn bạn đã bảo trợ của bạn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảm ơn bạn đã bảo trợ của bạn." câu này tiếng anh là: Thank you for your patronage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login