"Thật không may, tôi đã phải làm việc vào đêm Giáng sinh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Thật không may, tôi đã phải làm việc vào đêm Giáng sinh." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật không may, tôi đã phải làm việc vào đêm Giáng sinh." câu này tiếng anh dịch: Unfortunately, I've got to work on Christmas Eve.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login