"Thiên nhiên không cung cấp mọi thứ chúng ta muốn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Thiên nhiên không cung cấp mọi thứ chúng ta muốn." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thiên nhiên không cung cấp mọi thứ chúng ta muốn." tiếng anh là: Nature does not provide everything we want.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login