"Chúng tôi chỉ có 20 phút để thực hiện chuyến bay kết nối của mình." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng tôi chỉ có 20 phút để thực hiện chuyến bay kết nối của mình." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chỉ có 20 phút để thực hiện chuyến bay kết nối của mình." tiếng anh dịch: We only had 20 minutes to make our connecting flight .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login