"Đừng làm tôi bối rối, hoặc tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng đúng giờ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đừng làm tôi bối rối, hoặc tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng đúng giờ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng làm tôi bối rối, hoặc tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng đúng giờ." dịch sang tiếng anh: Don't fluster me, or I'll never be ready on time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login