"Cô chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư với sự hài hước không ngừng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư với sự hài hước không ngừng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư với sự hài hước không ngừng." dịch sang tiếng anh là: She battled against cancer with unfailing good humour .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login