"Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa nghèo đói và tội phạm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa nghèo đói và tội phạm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa nghèo đói và tội phạm." câu này dịch sang tiếng anh:The study indicates a strong connection between poverty and crime.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login