"Bệnh lây lan nhanh chóng giữa những người nghèo." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bệnh lây lan nhanh chóng giữa những người nghèo." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bệnh lây lan nhanh chóng giữa những người nghèo." tiếng anh câu này dịch: The disease spread rapidly amongst the poor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login