"Ông đã dành phần đầu sự nghiệp của mình tại Bệnh viện St Johns." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ông đã dành phần đầu sự nghiệp của mình tại Bệnh viện St Johns." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã dành phần đầu sự nghiệp của mình tại Bệnh viện St John's." dịch câu này sang tiếng anh: He spent the early part of his career at St John's Hospital.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login