"Trường hợp của người chăn cừu đã bị giới truyền thông định kiến ​​trước phiên tòa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Trường hợp của người chăn cừu đã bị giới truyền thông định kiến ​​trước phiên tòa." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trường hợp của người chăn cừu đã bị giới truyền thông định kiến ​​trước phiên tòa." câu này tiếng anh dịch: Shepherd's case was prejudged by the media before her trial.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login