"Anh ta cầm một tấm bảng nói "Vô hiệu hóa ngay!" tiếng anh là gì?"

Xin hộ mình "Anh ta cầm một tấm bảng nói "Vô hiệu hóa ngay!" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta cầm một tấm bảng nói "Vô hiệu hóa ngay!"" tiếng anh dịch: He held a placard saying "Disarm Now! "
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login