"Bạn đang nghĩ đến việc thực hiện một số cải tiến cho ngôi nhà của bạn?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Bạn đang nghĩ đến việc thực hiện một số cải tiến cho ngôi nhà của bạn?" dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đang nghĩ đến việc thực hiện một số cải tiến cho ngôi nhà của bạn?" dịch sang tiếng anh là: Are you thinking of making some improvements to your home?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login