"Cô ấy đã trở nên tự tin hơn đáng kể." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cô ấy đã trở nên tự tin hơn đáng kể." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã trở nên tự tin hơn đáng kể." tiếng anh câu này là:She has become noticeably more confident.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login