"Các hộp được làm bằng các tấm kim loại nặng được bắt vít với nhau." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các hộp được làm bằng các tấm kim loại nặng được bắt vít với nhau." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các hộp được làm bằng các tấm kim loại nặng được bắt vít với nhau." tiếng anh câu này dịch: The boxes were made of heavy panels of metal bolted together.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login