"Ông vẽ sơ đồ để giải thích lý thuyết của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Ông vẽ sơ đồ để giải thích lý thuyết của mình." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông vẽ sơ đồ để giải thích lý thuyết của mình." dịch câu này sang tiếng anh là: He draw a diagram to explain his theory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login