"Tôi không thể có được các nút ra khỏi tóc của tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi không thể có được các nút ra khỏi tóc của tôi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể có được các nút ra khỏi tóc của tôi." câu này tiếng anh là: I can't get the knots out of my hair.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login