"Cậu bé ăn xin sống bằng mưu mẹo của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cậu bé ăn xin sống bằng mưu mẹo của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cậu bé ăn xin sống bằng mưu mẹo của mình." câu này dịch sang tiếng anh:The beggar boy lived by his wits.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login