"Bạn không nên để một thất bại làm bạn nản lòng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Bạn không nên để một thất bại làm bạn nản lòng." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không nên để một thất bại làm bạn nản lòng." câu này dịch sang tiếng anh là: You should not let one failure discourage you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login