"Đức đạt được thành công kinh tế ngoạn mục trong một khoảng thời gian tương đối ngắn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đức đạt được thành công kinh tế ngoạn mục trong một khoảng thời gian tương đối ngắn." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đức đạt được thành công kinh tế ngoạn mục trong một khoảng thời gian tương đối ngắn." tiếng anh là: Germany achieved spectacular economic success in a relatively short period of time .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login