"Đừng lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Đừng lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt." dịch sang tiếng anh là: Don't waste time on trivialities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login