"Cô đi vòng đến bên bàn anh." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Cô đi vòng đến bên bàn anh." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đi vòng đến bên bàn anh." câu này dịch sang tiếng anh:She came round to his side of the desk.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login