"Đây là loại trà thường được phục vụ trong các nhà hàng Trung Quốc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Đây là loại trà thường được phục vụ trong các nhà hàng Trung Quốc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là loại trà thường được phục vụ trong các nhà hàng Trung Quốc." dịch sang tiếng anh là: It is the kind of tea most often served in Chinese restaurants.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login