"Ống khói phát ra khói dày vào không khí." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ống khói phát ra khói dày vào không khí." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ống khói phát ra khói dày vào không khí." tiếng anh câu này dịch: The chimney emitted thick smoke into the air.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login