"Cô ấy thực sự đã thất bại khi không nhận được công việc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô ấy thực sự đã thất bại khi không nhận được công việc." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy thực sự đã thất bại khi không nhận được công việc." câu này tiếng anh dịch: She was really p.o.'d when she didn't get the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login