"Chín trong số mười học sinh cấp hai đang ở trong các trường toàn diện." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chín trong số mười học sinh cấp hai đang ở trong các trường toàn diện." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chín trong số mười học sinh cấp hai đang ở trong các trường toàn diện." câu này dịch sang tiếng anh:Nine out of ten secondary school children are in comprehensive schools.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.