"Cô tỉnh dậy và thấy một người đàn ông bên giường mình." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cô tỉnh dậy và thấy một người đàn ông bên giường mình." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô tỉnh dậy và thấy một người đàn ông bên giường mình." tiếng anh dịch: She woke to find a man by her bed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login