"Chương trình đã có một buổi chạy khá thành công." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chương trình đã có một buổi chạy khá thành công." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chương trình đã có một buổi chạy khá thành công." tiếng anh là: The show's had a pretty successful run.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login