"Các hạt bụi bẩn lắng xuống trên khăn trải bàn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Các hạt bụi bẩn lắng xuống trên khăn trải bàn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các hạt bụi bẩn lắng xuống trên khăn trải bàn." dịch sang tiếng anh là: Particles of dirt settled on the tablecloth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login