"Ông đã tạo ra một biên niên sử của cuộc đời mình trong những năm chiến tranh." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Ông đã tạo ra một biên niên sử của cuộc đời mình trong những năm chiến tranh." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã tạo ra một biên niên sử của cuộc đời mình trong những năm chiến tranh." dịch câu này sang tiếng anh là: He has produced a chronicle of his life during the war years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login