"Anh ta đưa cho anh ta một vòng quanh tai." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh ta đưa cho anh ta một vòng quanh tai." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta đưa cho anh ta một vòng quanh tai." câu này tiếng anh là: He gave him a clout round the ear.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login