"Nhiều người đã mệt mỏi với tất cả sự nhếch nhác trên TV." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Nhiều người đã mệt mỏi với tất cả sự nhếch nhác trên TV." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều người đã mệt mỏi với tất cả sự nhếch nhác trên TV." câu này tiếng anh dịch: Many people are tired of all the sleaze on TV.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login