"Anh ta có xu hướng áp dụng một tư thế phòng thủ đối với những ý tưởng mới." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Anh ta có xu hướng áp dụng một tư thế phòng thủ đối với những ý tưởng mới." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta có xu hướng áp dụng một tư thế phòng thủ đối với những ý tưởng mới." câu này dịch sang tiếng anh:He tends to adopt a defensive posture towards new ideas.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login