"Một nhà máy điện mới đang được xây dựng nhiều để xây dựng các nhóm môi trường." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Một nhà máy điện mới đang được xây dựng nhiều để xây dựng các nhóm môi trường." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một nhà máy điện mới đang được xây dựng nhiều để xây dựng các nhóm môi trường." câu này dịch sang tiếng anh là: A new power station is being built much to the consternation of environmental groups.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login