"Cô được bao quanh bởi cái kén của một gia đình yêu thương." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô được bao quanh bởi cái kén của một gia đình yêu thương." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô được bao quanh bởi cái kén của một gia đình yêu thương." câu này tiếng anh là: She was surrounded by the cocoon of a loving family.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login