"Cô sống sót sau chồng hai mươi năm." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô sống sót sau chồng hai mươi năm." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô sống sót sau chồng hai mươi năm." dịch sang tiếng anh: She survived her husband by twenty years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login