"Mỹ có thể áp đặt thuế quan trừng phạt đối với hàng xuất khẩu." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Mỹ có thể áp đặt thuế quan trừng phạt đối với hàng xuất khẩu." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mỹ có thể áp đặt thuế quan trừng phạt đối với hàng xuất khẩu." dịch sang tiếng anh là: The US could impose punitive tariffs on exports.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login