"Cô rên rỉ và ngồi xuống ghế." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô rên rỉ và ngồi xuống ghế." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô rên rỉ và ngồi xuống ghế." tiếng anh câu này dịch: She let out a groan and sank into a chair.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login