"Thường xuyên hơn không phải là tàu muộn." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Thường xuyên hơn không phải là tàu muộn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thường xuyên hơn không phải là tàu muộn." dịch câu này sang tiếng anh: More often than not the train is late.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login