"Cuộc tấn công thất bại dẫn đến bất kỳ sự xâm nhập sâu vào lãnh thổ của kẻ thù." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cuộc tấn công thất bại dẫn đến bất kỳ sự xâm nhập sâu vào lãnh thổ của kẻ thù." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc tấn công thất bại dẫn đến bất kỳ sự xâm nhập sâu vào lãnh thổ của kẻ thù." dịch sang tiếng anh: The attack failed to lead to any deep penetration of enemy territory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login