"Tôi đã viết thư cho MP của tôi và hội đồng thành phố." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi đã viết thư cho MP của tôi và hội đồng thành phố." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã viết thư cho MP của tôi và hội đồng thành phố." dịch câu này sang tiếng anh là: I've written to my MP, and to the city council.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login