"Đó là một ngôi trường lớn nhưng hiệu trưởng biết mọi người bằng tên." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đó là một ngôi trường lớn nhưng hiệu trưởng biết mọi người bằng tên." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một ngôi trường lớn nhưng hiệu trưởng biết mọi người bằng tên." tiếng anh câu này dịch: It's a big school but the principal knows everyone by name.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login