"Nó đã được quan sát thấy rằng 40 phần trăm bệnh nhân bị huyết áp cao." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Nó đã được quan sát thấy rằng 40 phần trăm bệnh nhân bị huyết áp cao." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó đã được quan sát thấy rằng 40 phần trăm bệnh nhân bị huyết áp cao." dịch câu này sang tiếng anh: It was observed that 40 percent of patients had high blood pressure.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login