"Một vòng cung là một phần của chu vi của một vòng tròn hoặc các đường cong khác." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Một vòng cung là một phần của chu vi của một vòng tròn hoặc các đường cong khác." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một vòng cung là một phần của chu vi của một vòng tròn hoặc các đường cong khác." câu này dịch sang tiếng anh là: An arc is a part of the circumference of a circle or other curved lines.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login