"Không có gì làm tôi lo lắng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Không có gì làm tôi lo lắng." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có gì làm tôi lo lắng." tiếng anh là: Nothing worries me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login