"Anh ta đã đi từ một người trùm thời gian nhỏ đến một ông trùm mafia." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Anh ta đã đi từ một người trùm thời gian nhỏ đến một ông trùm mafia." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta đã đi từ một người trùm thời gian nhỏ đến một ông trùm mafia." tiếng anh câu này dịch: He went from being a small-time hood to a mafia kingpin.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login