"Cô có mái tóc đỏ và tàn nhang." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô có mái tóc đỏ và tàn nhang." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô có mái tóc đỏ và tàn nhang." dịch sang tiếng anh là: She had red hair and freckles.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login