"Cuộc hôn nhân của họ đang xuống cấp." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cuộc hôn nhân của họ đang xuống cấp." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc hôn nhân của họ đang xuống cấp." dịch sang tiếng anh là: Their marriage is on the down grade.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login