"Giống như địa ngục tôi sẽ trả cho bạn 100 đô la Mỹ cho công việc sửa chữa." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Giống như địa ngục tôi sẽ trả cho bạn 100 đô la Mỹ cho công việc sửa chữa." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giống như địa ngục tôi sẽ trả cho bạn 100 đô la Mỹ cho công việc sửa chữa." tiếng anh câu này dịch: Like hell I'm going to pay you US$100 for the repair work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login