"Bọ chét là loài côn trùng nhỏ bé." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Bọ chét là loài côn trùng nhỏ bé." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bọ chét là loài côn trùng nhỏ bé." dịch câu này sang tiếng anh: Fleas are tiny insects.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login