"Là sự lãng mạn được báo cáo nhiều của họ chỉ là một đóng thế công khai?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Là sự lãng mạn được báo cáo nhiều của họ chỉ là một đóng thế công khai?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Là sự lãng mạn được báo cáo nhiều của họ chỉ là một đóng thế công khai?" dịch câu này sang tiếng anh là: Is their much-reported romance just a publicity stunt?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login